Du Juan Editorial for China Vogue, June 2009


Model: Du Juan (IMG)
Editorial: Smart Shopping
Photographer: Mei Yuan Gui
Fashion Editor: Ling Wu
Magazine: China Vogue, June 2009

Source: Kazaf of tFs
No comments

01 brand
02 brand
03 brand
04 brand
05 brand
06 brand